Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Mapa biuletynu


Powiatowe Centrum Edukacyjne
    Statut PCE (1)
    Godziny pracy (1)
    Kontakt (1)

Zakres Działań
    Zarządzenia dyrektora PCE (0)
        ROK 2018 (1)
        ROK 2017 (1)
        ROK 2016 (1)
        ROK 2015 (1)
        ROK 2014 (1)
        ROK 2013 (1)
        ROK 2012 (1)
        ROK 2011 (1)
        ROK 2010 (1)
        ROK 2009 (1)
        ROK 2008 (1)
        ROK 2007 (1)
        ROK 2006 (1)
        ROK 2005 (1)

Obsługa interesantów
    Ogłoszenia PCE (0)
        Oferty na wolne stanowiska pracy (0)
            Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. sieci lokalnej..... (1)
            Konkurs na kierownika merytorycznego .... (1)
            Konkurs na stanowisko koordynatora ds. młodzieży (1)
        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pracy (0)
        Ogłoszenia ZFŚS (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        ogłoszenie o zamówieniu (0)
        Przetargi / Ogłoszenia (0)
            dot. zakupu i dostawy sprzętu na potrzeby projektu "Regionalny system informacji (0)
            dot.Opracowania i implementacji platformy internetowej (0)
            dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów (0)
            zakup i dostawę węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego (0)
            ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO na potrzeby projektu pn. "Praktyczni Powiatowi .... (1)
            Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
            Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
            zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
            dot. SZKOLENIA pn. AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ (1)
            Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (1)
            zapytanie ofertowe na usługi hotelowe grupy 30 uczniów i 3 opiekunów (1)
            zapytania ofertowego na: Zakup książek do biblioteczki nauczyciela zawodowca na potrzeby projektu PPP (1)
        Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu nowe (0)
            dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni (1)
            Dot. Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
            ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (1)
            Dot. Dowozu uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni..... (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w (1)
            Dot. przeprowadzenia SZKOLENIA nt. AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ (1)
            Zapytania ofertowego na usługi hotelowe grupy 30 uczniów i 3 opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi (1)
            Dot. Zakup książek do biblioteczki nauczyciela zawodowca (1)
        Rozeznanie rynku (0)
    informacje z otwarcia ofert (0)
        zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
        zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
    Plany Zamówień Publicznych (0)

Bibliokeka Pedagogiczna