Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Mapa biuletynu


Powiatowe Centrum Edukacyjne
    Statut PCE (1)
    Godziny pracy (1)
    Kontakt (1)

Zakres Działań
    Zarządzenia dyrektora PCE (0)
        ROK 2018 (1)
        ROK 2017 (1)
        ROK 2016 (1)
        ROK 2015 (1)
        ROK 2014 (1)
        ROK 2013 (1)
        ROK 2012 (1)
        ROK 2011 (1)
        ROK 2010 (1)
        ROK 2009 (1)
        ROK 2008 (1)
        ROK 2007 (1)

Obsługa interesantów
    Ogłoszenia PCE (0)
        Oferty na wolne stanowiska pracy (0)
        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pracy (0)
        Ogłoszenia ZFŚS (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        ogłoszenie o zamówieniu (0)
        Przetargi / Ogłoszenia (0)
            dot. zakupu i dostawy sprzętu na potrzeby projektu "Regionalny system informacji (1)
            zatrudnienie zespołu autorskiego na potrzeby projektu "Regionalny system ........... (1)
            pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacj (1)
            dot.Opracowania i implementacji platformy internetowej (1)
            dot. Organizacji 15 spotkań dla nauczycieli na szkolenia sieci oraz.......... (1)
            dot. usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć (1)
            udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych.... (1)
            dot. wykonania 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego (1)
            wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych do projektu "Regionalny system informacji ................ (1)
            dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów (0)
            dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców (1)
            dot. pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (1)
            opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem .... (1)
            udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego (1)
            pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) (1)
            zakup i dostawę węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego (0)
            Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (1)
            zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (1)
            dot. wykonania podstrony internetowej (1)
            zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dziec (1)
            dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnyc (1)
            ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO na potrzeby projektu pn. "Praktyczni Powiatowi .... (1)
            dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnyc (1)
            SZKOLENIE Z ZAKRESU DRUKU 3D ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ APLIKACJAMI (1)
            Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
            Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
            zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
        Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu nowe (0)
            Dot. Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby projektu "Regionalny (1)
            dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) (1)
            Dot. Zatrudnienia zespołu autorskiego na potrzeby projektu "Regionalny system informacji (1)
            Dot. Zakupu i dostawy książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (1)
            Wyłonienia ankieterów w celu przeprowadzenia badania wśród pracodawców ..... (1)
            Dot. Organizację 15 spotkań dla nauczycieli na szkolenia ............ (1)
            dot.: przetargu nieograniczonego na usługę - Opracowanie i implementacja ..... (1)
            Dot. usługi szkoleniowej dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia ...... (1)
            Dot. Usługi polegającej na wykonaniu 90 godzin zajęć dydaktycznych (1)
            Dot. wykonania i dostawy materiałów szkoleniowych do projektu "Regionalny (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji ....... (1)
            dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) (1)
            Dot. opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz z nagraniem ......... (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych ......... (1)
            dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (1)
            Dot. Zakup i dostawa książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego ...... (1)
            Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 Placówkach (1)
            dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
            Dot. zatrudnienia KOORDYNATORA DS. SIECI LOKALNEJ (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego ...... (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni (1)
            Dot. Zakup i dostawa książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (1)
            Dot. przeprowadzenia SZKOLENIA Z ZAKRESU DRUKU 3D ORAZ POSŁUGIWANIA ... (1)
            Dot. Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
            ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (1)
            Dot. Dowozu uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni..... (1)
            dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w (1)
            zakup i dostawa węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego (1)
        Rozeznanie rynku (0)
    informacje z otwarcia ofert (0)
        dot. Opracowania i implementacji platformy internetowej, (1)
        dot. przetargu nieograniczonym na udzielanie dodatkowych konsultacji (1)
        dot. przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ (1)
        udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców (1)
        pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) (1)
        zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie (1)
        zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
        dot.ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO (1)
        zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
        zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
    Plany Zamówień Publicznych (0)
        Plan zamówień na 2018 rok (1)

Bibliokeka Pedagogiczna