Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 Placówkach Wersja do druku

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 Placówkach Powiatu Lubańskiego na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego".

Lubań  dnia 06.11.2017r.

 

 

PCE.341.12.PRACOWNIE.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy:  postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 Placówkach Powiatu Lubańskiego na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 Placówkach Powiatu Lubańskiego na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” PCE.341.12.PRACOWNIE.2017.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta                   z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

 

Część 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

     Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia– 17135 zł brutto/13930,89 zł netto.

 

Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 9199 zł brutto/7478,86 zł netto.

 

Część 3. Zakup i dostawa wyposażenia pracownia terapii integracji sensorycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 10756 zł brutto/ 8744,72 zł netto.

 

 

Część 4.  Zakup i dostawa wyposażenia pracowni logopedycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 9966,36 zł brutto/8102,73 zł netto.

 

Część 5. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cyfrowej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 38800 zł brutto/ 31544,72 zł netto.

 

Część 6. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 14755 zł brutto/11995,93 zł netto

 

Cześć 7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni „cztery pory roku” dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 6940,30 zł brutto/5642,52 zł netto.

 

Część 8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni arteterapii dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 6535 zł brutto/5313,01 zł netto.

 

Cześć 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 17564,10 zł brutto/14279,76 zł netto

 

 

Część 10. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  w Smolniku

Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 51420,43 zł brutto/41805,23 zł netto.

 

Część 11. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  w Smolniku

Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 72751,47 zł brutto/59147,54 zł netto.

 

Część 12. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  w Smolniku.

 Kwota  przeznaczona na realizację zamówienia – 66164,69 zł brutto/ 53792,43 zł netto.

 

 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-11-06 13:50:20, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:50:26, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-11-06 13:51:01, Ostatnia zmiana: 2017-11-06 13:51:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 156