Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Wersja do druku

zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych do projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego".

 

Znak sprawy: PCE.341.14.PRACOWNIE.2017                                                            Lubań dnia 06.11.2017 r.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa / Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych do projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”.

I opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”. Projekt jest realizowany z Działania 7.1 Inwestycje                       w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Infrastruktura szkół podstawowych                                i gimnazjalnych, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  


Wykaz materiałów promocyjnych:

 

pl.

produkt

1

tabliczki na budynki placówek 3 szt.

Tablica informacyjna musi zawierać:

- Nazwę Beneficjenta

- Tytuł projektu

- cel projektu

- zestaw logo – znaki Funduszu Europejskiego i Unii Europejskiej, herb województwa, logo projektu, logo powiatu, logo jednostki realizującej projekt.

- kwotę dofinansowania projektu

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

 

tablica  z mocowaniem, ścienna, zewnętrzna, format A3, układ poziomy, materiał PCV wyklejany folią. W górnej części tablicy umieszczone logo projektu, logo Powiatu Lubańskiego oraz logo Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, w środkowej nazwa projektu tj. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”, pod spodem dane adresowe i informacja o dofinansowaniu.

W dolnej części logo Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego, logo Dolnego Śląska i logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Tablica wykonana w pełnym kolorze (CMYK), czarne napisy.

2

tabliczki na pracownie 12 szt.

Tabliczka informacyjna musi zawierać:

- Nazwę pracowni

- Tytuł projektu

- zestaw logo – znaki Funduszu Europejskiego i Unii Europejskiej, herb województwa, logo projektu, logo powiatu, logo jednostki realizującej projekt.

 

Tabliczki na gabinety z mocowaniem, do drzwi wewnątrz budynku, format B5, układ poziomy, materiał PCV wyklejany folią. Tabliczka powinna zawierać : W górnej części tablicy umieszczone loga projektu tj. logo powiatu lubańskiego, logo projektu oraz logo Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu , w środkowej  części zapisana nazwa pracowni. W dolnej części tabliczki zamieszczone logo Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego, logo Dolnego Śląska i logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Tabliczki wykonane w pełnym kolorze (CMYK), czarne napisy.

3

broszury informacyjne 300 szt.

Broszura informacyjna musi zawierać

- Nazwę Beneficjenta

- Tytuł projektu

- opis projektu

- zestaw logo – znaki Funduszu Europejskich i Unii Europejskiej, herb województwa, logo projektu, logo powiatu, logo jednostki realizującej projekt.

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

 

ulotki  format papieru A4 , falcowana  na trzy poziomy, druk pełen kolor (CMYK) wielokolorowy, papier kredowany błyszczący 170g/m2

4

Naklejki na urządzenia informujące o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Opracowanie i wydrukowanie naklejek informacyjnych z logotypami projektu. Naklejka  powinna zawierać:

Oznaczenia – logotypy Funduszu Europejskich, Unii Europejskiej, tytuł projektu. Naklejki muszą mocno przywierać do powierzchni zakupionego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia . Wykonanie w pełnym kolorze (CMYK), napisy czarne. Wymiary  nalepek 7cm x 3cm (1000 szt)

 

Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2017 r.

 

Tło materiałów promocyjnych w kolorze złotym.

 

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów muszą być zgodne z opisem Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Podręcznik ten jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl   oraz Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra rozwoju i Finansów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek do wykonanych materiałów promocyjnych, do czasu zaakceptowania.

 

Wykonawca winien przedstawić wzory materiałów w wersji elektronicznej do akceptacji przez Zamawiającego.

 

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 do dnia 13.11.2017 r. do godz. 15:00, tel/fax 756455340 , email sekretariatpce@interia.pl

Do formularza oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy.

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

 

III Kontrakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Bernacka tel. 756455340

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać dostawca, który:

 

posiada doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

 

V. Kryteria wyboru

100% - cena

 

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

 

Załączone dokumenty
  Materiały promocyjne-7.1-1 (1.9MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-10-26 14:44:33, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:44:49, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-10-26 14:45:14, Ostatnia zmiana: 2017-11-06 12:30:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 297