Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego Wersja do druku

dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej ...........

Numer sprawy: PCE.341.10.REGSI.2017 r.                                                                                   Lubań,29.08.2017 r.                                                     

           

 

     ZAWIADOMIENIE

                      O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno – zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

 

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji jedyną złożoną  ofertę  przez następującego Wykonawcę:

 

dot. Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

Jolanta Skwarczewska

ul. Kościuszki 52/1

59-900 Zgorzelec 

za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 13 m-cy = 10400 

(słownie: dziesięć tysięcy czterysta  zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ustalono, że złożona oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w oparciu o podane                            w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz i ocena złożonej oferty w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

2

Jolanta Skwarczewska

ul. Kościuszki 52/1

59-900 Zgorzelec 

60

10

70 pkt.

I w kolejności

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Wybrany  wykonawca zobowiązany  jest się skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy     w dniu 31.08.2017 r.

        Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu                                                                                                     


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-08-29 09:46:43, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-08-29 09:46:52, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-08-29 09:47:23, Ostatnia zmiana: 2017-08-29 09:47:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 182