Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » informacje z otwarcia ofert » pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) Wersja do druku

pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"

Numer sprawy: PCE.341.10.REGSI.2017                                      Lubań, 21.08.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne przekazuje informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” , które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 8632,00 zł

 

W terminie składania ofert wpłynęły niżej wymienione oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) i adres wykonawcy

Szkola, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto za 10 godz. pracy w               m-cu x 14 m-cy

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Jolanta   Skwarczewska    ul. Kościuszki 52/1, 59-900 Zgorzelec

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

800 zł x 13 m-cy = 10400 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

 

            Jednocześnie przypominam, że wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu.

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-08-21 14:37:36, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:37:44, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-08-21 14:39:18, Ostatnia zmiana: 2017-08-30 09:28:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 252