Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych ......... Wersja do druku

dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo.....

Numer sprawy: PCE.341.8.REGSI.2017                                              Lubań, 07.08.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

Część 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego  w Bolesławcu

 

oferta nr 4 - Konsorcjum EDB

Lider: Dorota Wojtyniak

ul. Kosiby 70

59-700 Bolesławiec

z ceną 110,00 zł za 1 godzinę konsultacji

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

4

Konsorcjum EDB

Lider: Dorota Wojtyniak

ul. Kosiby 70

59-700 Bolesławiec

60

40

100

I w kolejności

 

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

 

oferta nr 3 - Adrianna Kokot i Sylwia Kropa Konsorcjum

Lider: Adrianna Kokot

ul. E. Orzeszkowej 13B

59-900 Zgorzelec

z ceną 80,00 zł za 1 godzinę konsultacji

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 3 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

3

Adrianna Kokot i Sylwia Kropa Konsorcjum

Lider: Adrianna Kokot ul. E. Orzeszkowej 13B

59-900 Zgorzelec

60

0

60

I w kolejności

 

Część 3 – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

 

oferta nr 5  -

Piotr Ernest

ul. Kasztanowa 21/5

59-921 Opolno Zdrój

z ceną 80,00 zł za 1 godzinę konsultacji

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

5

Piotr Ernest

ul. Kasztanowa 21/5

59-921 Opolno Zdrój

60

0

60

I w kolejności

 

Część 4 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków  Turowa

w Zgorzelcu

 

oferta nr 2 - Doradztwo szkolne ZSZiL – konsorcjum

Lider: Marzena Dygas Głapińska

ul. Przejazdowa 5

59-930 Pieńsk

z ceną 80,00 zł za 1 godzinę konsultacji

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

 

 

 

    1

Doradztwo szkolne-konsorcjum

Lider: Elżbieta Bochno

ul. Powstańców Śl. 30/3

59-900 Zgorzelec

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta odrzuceniu.

2

Doradztwo szkolne ZSZiL – konsorcjum

Lider: Marzena Dygas Glapińska ul. Przejazdowa 5

59-930 Pieńsk

60

40

100

I w kolejności

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w dniu 31.08.2017 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony niżej wymieniony wykonawca:

Wykonawca Doradztwo szkolne-konsorcjum Lider: Elżbieta Bochno ul. Powstańców Śl. 30/3 59-900 Zgorzelec  (oferta nr 1) podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, ponieważ wykonawca nie wykonał zamówienia w wyniku zamierzonego działania. Wykonawca złożył ofertę  w przetargu nieograniczonym na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych   i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Następnie wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie. W kolejnym postępowaniu dotyczącym tego samego przedmiotu zamówienia wykonawca złożył ofertę z ceną wyższą niż w pierwszym postępowaniu o 28,01 zł, co podważa jego wiarygodność.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1złożona przez Doradztwo szkolne-konsorcjum Lider: Elżbieta Bochno ul. Powstańców Śl. 30/3 59-900 Zgorzelec na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-08-07 13:10:40, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-08-07 13:10:45, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-08-07 13:11:43, Ostatnia zmiana: 2017-11-02 14:07:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 219