Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » informacje z otwarcia ofert » udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców Wersja do druku

udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego

Numer sprawy: PCE.341.8.REGSI.2017                                                        Lubań, 03.08.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne przekazuje informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 200700,80

 

W terminie składania ofert wpłynęły niżej wymienione oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto za jedną godz. pracy (konsultacji)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

 

Doradztwo szkolne-konsorcjum

Lider: Elżbieta Bochno

ul. Powstańców Śl. 30/3

59-900 Zgorzelec

 

Część 4 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków  Turowa

w Zgorzelcu

70,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

2

 

 

Doradztwo szkolne ZSZiL – konsorcjum

Lider: Marzena Dygas Glapińska

ul. Przejazdowa 5

59-930 Pieńsk

 

Część 4 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków  Turowa

w Zgorzelcu

 

80,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

3

Adrianna Kokot i Sylwia Kropa Konsorcjum

Lider: Adrianna Kokot

ul. E. Orzeszkowej 13B

59-900 Zgorzelec

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

80,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

4

 

Konsorcjum EDB

Lider: Dorota Wojtyniak

ul. Kosiby 70

59-700 Bolesławiec

 

Część 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

w Bolesławcu

110,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

5

 

Piotr Ernest

ul. Kasztanowa 21/5

59-921 Opolno Zdrój

 

Część 3 – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

80,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

 

               Jednocześnie przypominam, że wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

 

 Anna Adamska

 


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-08-03 09:58:56, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-08-03 09:59:10, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-08-03 09:59:37, Ostatnia zmiana: 2017-11-02 14:08:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 231