Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) Wersja do druku

dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej ..........

sprawy: PCE.341.6.REGSI.2017 r.                                                                                     Lubań,29.05.2017 r.                                                         

           

 

     ZAWIADOMIENIE

                      O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno – zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

 

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

Oferta nr 2 dot. Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Elżbieta Jabłońska

ul. Świerczewskiego 17/1

59-820 Leśna

za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

(słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

2

Elżbieta Jabłońska

ul. Świerczewskiego 17/1

59-820 Leśna

60

40

100 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 1  dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im A. Mickiewicza  w Lubaniu

Marta Czarniecka

ul. Starolubańska 19E

59-800 Lubań

za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

( słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

1

Marta Czarniecka

ul. Starolubańska 19E 59-800 Lubań

60

40

100 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 4 dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu

Magdalena Kempfert

ul. Zapiecek 10/2

59-900 Zgorzelec

za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

( słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

4

Magdalena Kempfert

ul. Zapiecek 10/2

59-900 Zgorzelec

60

10

70 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 3  dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Laura Słocka-Przydróżna

ul. Kasztanowa 10

59-700 Kruszyn

za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

( słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 3 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

3

Laura Słocka-Przydróżna

ul. Kasztanowa 10

59-700 Kruszyn

60

40

100 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 10 dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Edyta Juncewicz- Trela

Bożkowice 72

59-830 Olszyna

 za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

( słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 10 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

10

Edyta Juncewicz- Trela

Bożkowice 72

59-830 Olszyna

60

40

100 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 6 dot. Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

Katarzyna Koman

ul. Jesienna 6

59-900 Zgorzelec

 za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

( słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 6 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

6

Katarzyna Koman

ul. Jesienna 6

59-900 Zgorzelec

60

40

100 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 9 dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Urszula Drąg

Zebrzydowa 17/ B

59-730 Nowogrodziec

 za cenę : 700 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 9800 zł

( słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 9 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

9

Urszula Drąg

Zebrzydowa 17/ B

59-730 Nowogrodziec

60

20

80 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 5 dot. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

Marian Krzywonos

ul. Prusa 4

59-900 Zgorzelec

 za cenę : 800 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 11200 zł

( słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

5

Marian Krzywonos

ul. Prusa 4

59-900 Zgorzelec

60

10

70 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 7 dot. Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Jolanta Kus

ul. Kosiby 33

59-700 Bolesławic

 

 za cenę : 700 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 9800 zł

( słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 7 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

7

Jolanta Kus

ul. Kosiby 33

59-700 Bolesławic

60

40

100 pkt.

I w kolejności

 

Oferta nr 8  dot. Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

Elżbieta Niedźwiedzka

ul. Partyzantów 5/2

59-700 Bolesławic

 za cenę : 700 złotych brutto/ miesiąc x 14 m-cy = 9600 zł

( słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 8 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %

8

Elżbieta Niedźwiedzka

ul. Partyzantów 5/2

59-700 Bolesławic

60

20

80 pkt.

I w kolejności

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Wybrani wykonawcy  zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 31.05.2017 r.

        Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

                                                                                                      

 


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-05-29 09:53:03, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-05-29 09:53:19, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-05-29 09:54:05, Ostatnia zmiana: 2017-05-29 09:54:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 267