Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » informacje z otwarcia ofert » dot. przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ Wersja do druku

przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"

Numer sprawy: PCE.341.6.REGSI.2017                                                       Lubań, 22.05.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne przekazuje informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” , które odbyło się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 14.00.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 92.960,00 zł

 

W terminie składania ofert wpłynęły niżej wymienione oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto za 10 godz. pracy w m-cu x

14 m-cy

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Marta Czarniecka

ul. Starolubańska 19E

59-800 Lubań

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

2

Elżbieta Jabłońska

ul. E. Orzeszkowej 17/1

59-820 Leśna

Część 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

3

Laura Słocka-Przydróżna

ul. Kasztanowa 10

59-700 Kruszyn

Część 5 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

w Bolesławcu

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

4

Magdalena Kempfert

ul. Zapiecek 10/2

59-900 Zgorzelec

Część 8 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

5

Marian Krzywonos

ul. Prusa 4 

59-900 Zgorzelec

Część 10 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa

w Zgorzelcu

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

6

Katarzyna Koman

ul. Jesienna 6

59-900 Zgorzelec

Część 9 – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

7

Jolanta Kus

ul. Kosiby 33

59-700 Bolesławiec

Część 6 – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

700,00 zł x 14 m-cy = 9800 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

8

Elżbieta Niedźwiedzka

ul. Partyzantów 5/2

59-700 Bolesławiec

Część 4 – Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki

w Bolesławcu

700,00 zł x 14 m-cy = 9800 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

9

Urszula Drąg

Zebrzydowa 17/B

59-730 Nowogrodziec

Część 7 – Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

700,00 zł x 14 m-cy = 9800 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

10

Edyta Juncewicz-Trela

Bożkowice 72

59-830 Olszyna

Część 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

w Lubaniu

800 zł x 14 m-cy = 11200 zł

do 30.11.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

 

            Jednocześnie przypominam, że wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu.

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

                                                                                                              w Lubaniu

 

                                                                                     Anna Adamska


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-05-22 09:51:15, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-05-22 09:51:29, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-05-22 09:52:37, Ostatnia zmiana: 2017-05-22 09:52:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 294