Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji ....... Wersja do druku

dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców .....

Numer sprawy: PCE.341.5.REGSI.2016                                                                                           Lubań, 08.05.2017 r.

                                                          

               

 ZAWIADOMIENIE

                      O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

Część 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu

 

oferta nr 1 - Joanna Schabowska, ul. Łukasiewicza 4, 59-800 Lubań za cenę: 50 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

1

Joanna Schabowska

ul. Łukasiewicza 4

59-800 Lubań

60

0

0

60

I w kolejności

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

32,61

0

10

42,61

III w kolejności

10

Małgorzata Grzesiak

ul. Letnia 4

59-800 Lubań

54,64

0

0

54,64

II w kolejności

 

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

 

oferta nr 10 - Małgorzata Grzesiak, ul. Letnia 4, 59-800 Lubań za cenę : 54,90 złote brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 10 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

35,80

0

10

45,80

III w kolejności

10

Małgorzata Grzesiak

ul. Letnia 4

59-800 Lubań

60

0

0

60

I w kolejności

11

Monika Tąta-Wieczorek

ul. Esperantystów 32

59-800 Lubań

Aleksandra Wojtkowiak-Odrzygóźdź

ul. Różana 26A

59-800 Lubań

Ewelina Śmigielska

ul. Mickiewicza 7A

59-800 Lubań

54,90

0

0

54,90

II w kolejności

 

Część 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

 

oferta nr 12 - Monika Połetek, ul. Łużycka 32/34, 59-800 Lubań; Monika Ozga, ul. Jałowcowa 19, Uniegoszcz, 59-800 Lubań; Krzysztof Dudek, ul. Esperantystów 1a/10, 59-800 Lubań; Marta Hnatejko, ul. Słowackiego 17/7, 59-800 Lubań za cenę: 60 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 12 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

39,13

0

10

49,13

II w kolejności

12

Monika Połetek

ul. Łużycka 32/34

59-800 Lubań

Monika Ozga

ul. Jałowcowa 19 Uniegoszcz

59-800 Lubań

Krzysztof Dudek

ul. Esperantystów 1a/10

59-800 Lubań

Marta Hnatejko

ul. Słowackiego 17/7

59-800 Lubań

60

0

0

60

I w kolejności

 

Część 4 – Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

 

oferta nr 9 - Krystyna Andres-Wędzina, ul. Kraszewskiego 55, 59-700 Bolesławiec za cenę: 80 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji)

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 9 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

52,17

0

10

62,17

II w kolejności

9

Krystyna Andres-Wędzina

ul. Kraszewskiego 55

59-700 Bolesławiec

60

30

0

90

I w kolejności

 

Część 5 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

 

oferta nr 2 - Jolanta Płotnicka, ul. Opitza 17/2A,59-700 Bolesławiec; Małgorzata Plis-Lozer, ul. Jaśminowa 2, 59-700 Kruszyn; Lucyna Hajduk, ul. Kołłątaja 13A,59-700 Bolesławiec za cenę: 39,40 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji)

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

2

Jolanta Płotnicka

ul. Opitza 17/2A

59-700 Bolesławiec

Małgorzata Plis-Lozer

ul. Jaśminowa 2

59-700 Kruszyn

Lucyna Hajduk

ul. Kołłątaja 13A

59-700 Bolesławiec

60

0

0

60

I w kolejności

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

25,70

0

10

35,70

II w kolejności

 

Część 6 – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

 

oferta nr 6 - Renata Paszko, Bożejowice 40d, 59-700 Bolesławiec za cenę: 69 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 6 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

6

Renata Paszko

Bożejowice 40d

59-700 Bolesławiec

60

30

0

90

I w kolejności

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

45

0

10

55

II w kolejności

 

Część 7 – Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

 

oferta nr 8 - Maria Andrusieczko, Aleja Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec za cenę: 64 złote brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 8 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

41,74

0

10

51,74

II w kolejności

8

Maria Andrusieczko

Aleja Tysiąclecia 51

59-700 Bolesławiec

60

30

0

90

I w kolejności

 

Część 8 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

 

oferta nr 3 - Teresa Śmidowicz, ul. Mickiewicza 1c, 59-900 Zgorzelec za cenę: 41,99 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 3 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

3

Teresa Śmidowicz

ul. Mickiewicza 1c

59-900 Zgorzelec

60

0

0

60

I w kolejności

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

27,38

0

10

37,38

II w kolejności

 

Część 9 – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

 

oferta nr 5 - Konsorcjum: Doradztwo zawodowe w Górniku, ul. Wiejska 12, 59-975 Sulików za cenę: 36,41 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji)

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

5

Konsorcjum: Doradztwo zawodowe w Górniku

ul. Wiejska 12

59-975 Sulików

60

0

0

60

I w kolejności

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

23,75

0

10

33,75

II w kolejności

 

Część 10 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków  Turowa w Zgorzelcu

 

oferta nr 4 - Doradztwo szkolne – konsorcjum Marta Topolnicka Teresa Bochno, ul. Pogodna 6, 59-900 Zgorzelec za cenę: 41,99 złotych brutto za jedną godzinę pracy (konsultacji).

 

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

aspekty społeczne 10 %

4

Doradztwo szkolne – konsorcjum

Marta Topolnicka

Teresa Bochno

ul. Pogodna 6

59-900 Zgorzelec

60

0

0

60

I w kolejności

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

27,38

0

10

37,38

II w kolejności

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15.05.2017 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony niżej wymieniony wykonawca:

Monika Tąta-Wieczorek, ul. Esperantystów 32, 59-800 Lubań; Aleksandra Wojtkowiak-Odrzygóźdź, ul. Różana 26A, 59-800 Lubań; Ewelina Śmigielska, ul. Mickiewicza 7A, 59-800 Lubań (oferta nr 11)

 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ww ustawy, ponieważ ww. wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

                                                              

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-05-08 13:37:46, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-05-08 13:38:07, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-05-08 13:38:48, Ostatnia zmiana: 2017-05-08 13:39:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 304