Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » informacje z otwarcia ofert » dot. przetargu nieograniczonym na udzielanie dodatkowych konsultacji Wersja do druku

dot. przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego

Numer sprawy: PCE.341.5.REGSI.2016                                                        Lubań, 24.04.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne przekazuje informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 296 360,00 zł

 

W terminie składania ofert wpłynęły niżej wymienione oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto za jedną godz. pracy (konsultacji)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

 

Joanna Schabowska

ul. Łukasiewicza 4

59-800 Lubań

 

Część 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu

50,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

2

Jolanta Płotnicka

ul. Opitza 17/2A

59-700 Bolesławiec

Małgorzata Plis-Lozer

ul. Jaśminowa 2

59-700 Kruszyn

Lucyna Hajduk

ul. Kołłątaja 13A

59-700 Bolesławiec

Część 5 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

w Bolesławcu

39,40 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

3

Teresa Śmidowicz

ul. Mickiewicza 1c

59-900 Zgorzelec

Część 8 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

41,99 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

4

Doradztwo szkolne – konsorcjum

Marta Topolnicka

Teresa Bochno

ul. Pogodna 6

59-900 Zgorzelec

 

Część 10 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków  Turowa

w Zgorzelcu

41,99 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

5

Konsorcjum: Doradztwo zawodowe w Górniku

ul. Wiejska 12

59-975 Sulików

 

Część 9 – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

36,41 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

6

Renata Paszko

Bożejowice 40d

59-700 Bolesławiec

Część 6 – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

69,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

7

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

Część 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu

92,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

92,00 zł

Część 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

w Lubaniu

92,00 zł

Część 4 – Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki

w Bolesławcu

92,00 zł

Część 5 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

w Bolesławcu

92,00 zł

Część 6 – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

92,00 zł

Część 7 – Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

92,00 zł

Część 8 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu

92,00 zł

Część 9 – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

92,00 zł

Część 10 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa

w Zgorzelcu

92,00 zł

8

Maria Andrusieczko

Aleja Tysiąclecia 51

59-700 Bolesławiec

Część 7 – Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

64,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

9

Krystyna Andres-Wędzina

ul. Kraszewskiego 55

59-700 Bolesławiec

Część 4 – Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki

w Bolesławcu

80,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

10

Małgorzata Grzesiak

ul. Letnia 4

59-800 Lubań

Część 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu

54,90 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

54,90 zł

11

Monika Tąta-Wieczorek

ul. Esperantystów 32

59-800 Lubań

Aleksandra Wojtkowiak-Odrzygóźdź

ul. Różana 26A

59-800 Lubań

Ewelina Śmigielska

ul. Mickiewicza 7A

59-800 Lubań

Część 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

60,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

12

Monika Połetek

ul. Łużycka 32/34

59-800 Lubań

Monika Ozga

ul. Jałowcowa 19 Uniegoszcz

59-800 Lubań

Krzysztof Dudek

ul. Esperantystów 1a/10

59-800 Lubań

Marta Hnatejko

ul. Słowackiego 17/7

59-800 Lubań

Część 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

60,00 zł

do 31.10.2018

21 dni od dnia doręczenia faktury

 

            Jednocześnie przypominam, że wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu.

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

                                                                                                              w Lubaniu

 

                                                                                                 Anna Adamska


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-04-24 09:29:08, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-04-24 09:29:17, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-04-24 09:30:30, Ostatnia zmiana: 2017-04-24 09:30:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 396