Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Struktura organizacyjna
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych.... » dot. unieważnienia postępowania Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: udzielania dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu regionalny...................

 

Numer sprawy: PCE.341.2.REGSI.2017                                                                        Lubań, 23.02.2017 r.

                                                          

 

 

 

 

                 ZAWIADOMIENIE

                      O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: udzielania dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego na potrzeby projektu regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI).

 

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie art. 93 ust.1 pkt 6 ww. ustawy, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający powziął wątpliwość co do prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, który skutkuje ograniczeniem konkurencji, co w konsekwencji może doprowadzić do nie uzyskania dofinansowania projektu ze środków UE.

Przesłanki unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wymienione powyżej odnoszą się do każdej z części zamówienia.

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-02-23 13:37:05, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-02-23 13:37:19, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-02-23 13:41:50, Ostatnia zmiana: 2017-02-23 13:41:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 78