Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot.: przetargu nieograniczonego na usługę - Opracowanie i implementacja ..... Wersja do druku

dot.: przetargu nieograniczonego na usługę - Opracowanie i implementacja platformy internetowej, opracowanie wersji interaktywnej szkoleń e-learning, opracowanie graficzne testu i opracowanie testu w wersji multimedialnej, na potrzeby projektu "Regionalny

 

 

              Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)


 realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne  w Lubaniu

Aleja Kombatantów 2   59-800 Lubań    tel/fax (075) 64 553 40. Biuro projektu: tel. (75) 645 53 49 

 

 

Numer sprawy: PCE/341/14/REGSI/2016                                                                      Lubań,30.01.2017 r.

                                                          

                 ZAWIADOMIENIE

                      O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na usługęOpracowanie i implementacja platformy internetowej, opracowanie wersji interaktywnej szkoleń e-learning, opracowanie graficzne testu i opracowanie testu w wersji multimedialnej, na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez nw. Wykonawcę:

Inovatica Sp. z.o.o. S.K., Al. Kosciuszki 80/82, 90-437 Łódź

      za cenę : 83.640,00 złotych brutto ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:  na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 3 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru (cena – 60%, okres świadczenia pomocy technicznej - 40%)

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Okres świadczenia pomocy technicznej  40%

1

VM.PL sp. zo.o.  ul. Tadeusza Kościuszki 82

50-441 Wrocław

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu

-

2

NET PC Sp. z.o.o.

ul. Gradowa 11

80-802 Gdańsk

25,51 pkt

40 pkt

65,51

V w kolejności

3

Inovatica Sp. z.o.o. S.K.

Al. Kosciuszki 80/82

90-437 Łódź

60 pkt

40 pkt

100 pkt

I w kolejności

4

ONLINE – SKILLS Sp.               z.o.o.  ul. Św. Marcina 29/8, 61- 806 Poznań

17,92 pkt.

40 pkt.

57,92

VI w kolejności

5

TOMORROW SP. ZO.O. UL. Brzeska 2,03-737 Warszawa

31,43 pkt.

40 pkt.

71,43

IV                            w kolejności

6

AMERICAN SYSTEMS                 Sp. z. o.o. ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań

43,26 pkt.

40 pkt.

83,26

II                             w kolejności

7

RW Online Tomasz Kurkiewicz  ul. Heila 22/5,                   30-306 Kraków

42,90 pkt.

40 pkt.

82,90

III                             w kolejności

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-01-30 13:06:50, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-01-30 13:07:02, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-01-30 13:07:30, Ostatnia zmiana: 2017-03-29 15:06:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 406