Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » informacje z otwarcia ofert » dot. Opracowania i implementacji platformy internetowej, Wersja do druku

Opracowanie i implementację platformy internetowej, opracowanie wersji interaktywnej szkoleń e-learning, opracowanie graficzne testu i opracowanie testu w wersji multimedialnej do projektu "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zach

Numer sprawy: PCE.341.14.REGSI.2016                                                        Lubań, 09.01.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym na Opracowanie i implementację platformy internetowej, opracowanie wersji interaktywnej szkoleń e-learning, opracowanie graficzne testu i opracowanie testu w wersji multimedialnej do projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”.

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne przekazuje informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i implementację platformy internetowej, opracowanie wersji interaktywnej szkoleń e-learning, opracowanie graficzne testu i opracowanie testu w wersji multimedialnej do projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 13.00.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 245000,00 zł brutto.

 

W terminie składania ofert wpłynęły niżej wymienione oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) i adres wykonawcy

Cena za całe zadanie brutto

Cena za etap I brutto

Cena za etap II brutto

Okres gwarancji (świadczenia pomocy technicznej)

Warunki płatności

 

1.

VM.PL sp. zo.o.                ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

 

187000,00 zł

 

 

 

47000,00 zł

 

 

 

140000,00 zł

48 m-cy

 

 

 

 

 

Faktura w terminie 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury

 

 

 

 

 

2.

 

NET PC                  Sp. z.o.o.

ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk

196695,45 zł

 

 

108182,49 zł

 

 

88512,96 zł

48 m-cy

3.

 

Inovatica Sp. z.o.o. Al. Kosciuszki 80/82, 90-437 Łódź

 

83640,00 zł

 

 

 

41820,00 zł

 

 

 

41820,00 zł

48 m-cy

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ONLINE – SKILLS Sp.               z.o.o.  ul. Św. Marcina 29/8, 61- 806 Poznań

 

 

 

 

TOMORROW SP. ZO.O. UL. Brzeska 2,03-737 Warszawa

 

 

 

280000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

159654,00 zł

 

 

 

140000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

15965,40 zł

 

 

 

140000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

143668,60 zł

 

 

48 m-cy

 

 

 

 

 

 

 

 

48 m-cy

6.

 

AMERICAN SYSTEMS                 Sp. z. o.o. ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań

 

 

 

116017,54 zł

 

 

 

 

37863,34 zł

 

 

 

 

78154,20 zł

48 m-cy

7.

RW Online Tomasz Kurkiewicz              ul. Heila 22/5,                   30-306 Kraków

116973,00 zł

 

58486,50 zł

 

58486,50 zł

48 m-cy

 

            Jednocześnie przypominam, że wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu.

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

                                                                                                              w Lubaniu

 

                                                                                       Anna Adamska


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-01-10 10:28:21, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:28:32, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-01-10 10:29:22, Ostatnia zmiana: 2017-03-29 14:25:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 375