Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) Wersja do druku

dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno - zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Numer sprawy: PCE.341.12.REGSI.2016                                                                                        Lubań,15.12.2016 r.

                                                          

                 ZAWIADOMIENIE

                      O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno – zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

 

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

Oferta nr 1 dot. Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Elżbieta Jabłońska

Ul. Świerczewskiego 17/1

59-820 Leśna

za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 1  odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

1.

Elżbieta Jabłońska

Ul. Świerczewskiego 17/1

59-820 Leśna

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 2  dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im A. Mickiewicza  w Lubaniu

Marta Czarniecka

Ul. Starolubańska 19E

59-800 Lubań

za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

2.

Marta Czarniecka

Ul. Starolubańska 19E

59-800 Lubań

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 3 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu

Magdalena Kempfert

Ul. Zapiecek 10/2

59-900 Zgorzelec

za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 3odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

3.

Magdalena Kempfert

Ul. Zapiecek 10/2

59-900 Zgorzelec

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 4  dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Laura Słocka-Przydróżna

Ul. Kasztanowa 10

59-700 Kruszyn

za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr  4 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

4.

Laura Słocka-Przydróżna

Ul. Kasztanowa 10

59-700 Kruszyn

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 5 dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Edyta Juncewicz- Trela

Bożkowice 72

59-830 Olszyna

 za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

5.

Edyta Juncewicz- Trela

Bożkowice 72

59-830 Olszyna

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 6 dot. Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni

Katarzyna Koman

Ul. Jesienna 6

59-900 Zgorzelec

 za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 6 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

6.

Katarzyna Koman

Ul. Jesienna 6

59-900 Zgorzelec

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 7 dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Urszula Drąg

Zebrzydowa 17/ B

59-730 Nowogrodziec

 za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 7 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

7.

Urszula Drąg

Zebrzydowa 17/ B

59-730 Nowogrodziec

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 8  dot. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

Marian Krzywonos

Ul. Prusa 4

59-900 Zgorzelec

 za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 8 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

8.

Marian Krzywonos

Ul. Prusa 4

59-900 Zgorzelec

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 9 dot. Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Renata Paszko

Bożejowice 40D

59-700 Bolesławiec

 za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 9 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

9.

Renata Paszko

Bożejowice 40D

59-700 Bolesławiec

100 pkt

I w kolejności

 

Oferta nr 10  dot. Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

Krystyna Andres- Wędzina

Ul. Kraszewskiego 55

59-700 Bolesławiec

 za cenę : 500 złotych brutto/ miesiąc x 24 m-ce = 12000 zł

( słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 10 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena – 100%) .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 16.12.2016 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Kryterium ceny za realizację zamówienia-

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizacje zamówienia

10.

Krystyna Andres- Wędzina

Ul. Kraszewskiego 55

59-700 Bolesławiec

100 pkt

I w kolejności

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

        Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2016-12-15 12:22:56, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:23:12, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2016-12-15 12:23:37, Ostatnia zmiana: 2017-03-29 15:03:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 439