Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia » zatrudnienie zespołu autorskiego na potrzeby projektu "Regionalny system ........... Wersja do druku

zatrudnienie zespołu autorskiego na potrzeby projektu "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Al. Kombatantów 2

59-800 Lubań

 

 

Znak sprawy: PCE/341/11/REGSI/2016                                                Lubań dnia 28.11.2016 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa / Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zatrudnienie zespołu autorskiego na potrzeby projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”

I opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  zatrudnienie zespołu autorskiego w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Skład zespołu autorskiego: 3 osoby, w tym:

   - 2 specjalistów (nauczyciele przedmiotów z zakresu technologii informatycznych, pedagodzy, doradcy zawodowi)

- 1 informatyk.

 

Zatrudnienie:  umowa o dzieło od stycznia 2017  do 28  kwietnia 2017r.

 

Realizację usługi w Projekcie zaplanowano do wypracowania dla każdego członka zespołu autorskiego:

Cześć 1: 100 godz./os., część 2: 80 godz./os.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Rozliczenie z wykonanych zadań będzie rozliczane na podstawie protokołu przekazania wypracowanego dzieła (według wzoru Zamawiającego).


W ramach przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało:

 

Część 1. opracowanie materiałów metodycznych:

1. Opracowanie dwóch zestawów scenariuszy zajęć edukacyjno-doradczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zestawu multimedialnego, zasobów Internetu, testów rozpoznawania predyspozycji, zasobów platformy REGSI, w tym:

-  1 zestaw dla uczniów technikum - 30 scenariuszy

 - 1 zestaw dla uczniów ZSZ - 30 scenariuszy.

2. Opracowanie dwóch przewodników metodycznych dla nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych i nauczycieli przedmiotów zawodowych:1/ w technikum, 2/w ZSZ.

 

Część 2. opracowanie opisów technicznych:

 Opracowanie opisu zestawu scenariuszy szkoleń e-lerningowych  ICT dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych wraz ze skryptami:

- „Korzystanie z e-platformy- instrukcja”,

- „Korzystanie z zestawu interaktywnego – tablicy multimedialnej projektora, wizualizera, laptopa”,

- „Korzystanie z e-testów, e-programów”,

-„Korzystanie z Internetu i dostępnych bezpłatnych źródeł i mat. metod., w tym baz ORE,          KOWEZiU”;

 

Naniesienie niezbędnych poprawek, korekt narzędzi do części 1 i 2, zgodnie z wymaganiami Kierownika zespołu autorskiego, recenzentów.

 

 

W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach w/o usługi  w projekcie konieczne będzie, aby Wykonawca zapewnił możliwość łatwego kontaktu telefonicznego, mailowego i faksowego, a wyrazie konieczności przybycia do siedziby Zamawiającego, w tym również przekazywania dokumentów, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, oraz rozliczenia się z wykonanych zadań protokołem przekazania wypracowanego dzieła.

Bezpośredni nadzór nad realizacja zadań Zespołu sprawuje Kierownik zespołu autorskiego. Szczegóły dot. miejsca spotkań roboczych będą ustalane przez Zespół na bieżąco z Kierownikiem zespołu autorskiego.

Szczegóły dotyczące harmonogramu pracy zostaną ustalone na etapie sporządzania umowy.

 

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na Formularzu oferty w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 do dnia 06.12.2016 r. do godz. 15:00 tel/fax 756455340 , email sekretariatpce@interia.pl

W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

 

III Kontrakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Bernacka tel. 756455340

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:

 

- posiada wykształcenie minimum wyższe  z przygotowaniem pedagogicznym; preferowane specjalności: informatyka, pedagogika, psychologia, poradnictwo zawodowe;

- posiada doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej lub na uczelni wyższej;

- posiada bardzo dobrą obsługę komputera i biegle posługuje się programami pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itp.);

- posiada umiejętność tworzenia i wykorzystywania w dydaktyce prezentacji multimedialnych;

- jest dyspozycyjny.

 

Mile widziane:

- doświadczenie w tworzeniu materiałów metodycznych, programów szkoleń IT adresowanych do nauczycieli;  

- doświadczenie w pracy w zespole.

 

V. Kryteria wyboru

100 % cena

 

Anna Adamska

Dyrektor powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

Załączone dokumenty
  zapytanie zespół autorski-1 (1.9MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2016-11-29 12:26:10, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:26:30, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2016-11-29 12:29:16, Ostatnia zmiana: 2017-03-29 14:28:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 287