Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia

Kategorie
  dot. zakupu i dostawy sprzętu na potrzeby projektu "Regionalny system informacji (1)
  zatrudnienie zespołu autorskiego na potrzeby projektu "Regionalny system ........... (1)
  pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacj (1)
  dot.Opracowania i implementacji platformy internetowej (1)
  dot. Organizacji 15 spotkań dla nauczycieli na szkolenia sieci oraz.......... (1)
  dot. usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć (1)
  udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych.... (2)
  dot. wykonania 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego (1)
  wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych do projektu "Regionalny system informacji ................ (1)
  dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów (0)
  dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców (1)
  dot. pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (1)
  opracowanie recenzji merytorycznej wraz z korekta językową przewodnika metodycznego .......... (0)
  opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem .... (1)
  udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego (1)
  pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) (1)
  zakup i dostawę węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego (0)
  Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (1)
  zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych (0)
  zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (1)
  dot. wykonania podstrony internetowej (1)
  zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dziec (1)
  dot. zatrudnienia KOORDYNATORA DS. SIECI LOKALNEJ (0)
  dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnyc (1)
  dot. usługi zamówień publicznych i usługi prawnej na potrzeby projektu PPP (0)
  Dot. usługi zamówień publicznych i usługi prawnej na potrzeby projektu "Praktyczni Powiatowi (0)
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO na potrzeby projektu pn. "Praktyczni Powiatowi .... (1)
  dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnyc (1)
  Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (0)
  SZKOLENIE Z ZAKRESU DRUKU 3D ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ APLIKACJAMI (1)
  Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
  zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie (0)
  Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
  zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
  zakup i dostawa węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (0)