Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Przetargi / Ogłoszenia

Kategorie
  dot. zakupu i dostawy sprzętu na potrzeby projektu "Regionalny system informacji (0)
  zatrudnienie zespołu autorskiego na potrzeby projektu "Regionalny system ........... (0)
  pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na potrzeby projektu „Regionalny system informacj (0)
  dot.Opracowania i implementacji platformy internetowej (0)
  dot. Organizacji 15 spotkań dla nauczycieli na szkolenia sieci oraz.......... (0)
  dot. usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć (0)
  udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych.... (1)
  dot. wykonania 90 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego (0)
  wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych do projektu "Regionalny system informacji ................ (0)
  dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów (0)
  dot. udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców (0)
  dot. pełnienia funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (0)
  opracowanie recenzji merytorycznej wraz z korekta językową przewodnika metodycznego .......... (0)
  opracowanie graficzne, skład i wydruk 4 publikacji wraz nagraniem .... (0)
  udzielanie dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i rodziców dotyczących wsparcia edukacyjno-zawodowego (0)
  pełnienie funkcji szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) (0)
  zakup i dostawę węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego (0)
  Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (0)
  zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych (0)
  zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (0)
  dot. wykonania podstrony internetowej (0)
  zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dziec (0)
  dot. zatrudnienia KOORDYNATORA DS. SIECI LOKALNEJ (0)
  dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnyc (0)
  dot. usługi zamówień publicznych i usługi prawnej na potrzeby projektu PPP (0)
  Dot. usługi zamówień publicznych i usługi prawnej na potrzeby projektu "Praktyczni Powiatowi (0)
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO na potrzeby projektu pn. "Praktyczni Powiatowi .... (1)
  dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnyc (0)
  Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (0)
  SZKOLENIE Z ZAKRESU DRUKU 3D ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ APLIKACJAMI (0)
  Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
  zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie (0)
  Dowóz uczniów odbywających staż u pracodawców w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści (1)
  zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO (1)
  zakup i dostawa węgla do siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (0)
  dot. SZKOLENIA pn. AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ (1)
  Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego (1)
  Zakup książek do regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno zawodowego na potrzeby projektu "Regionalny (0)
  zapytanie ofertowe na usługi hotelowe grupy 30 uczniów i 3 opiekunów (1)
  zapytania ofertowego na: Zakup książek do biblioteczki nauczyciela zawodowca na potrzeby projektu PPP (1)