Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO Wersja do druku

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego"

Numer sprawy: PCE.341.1.PRACOWNIE.2018                                                                     Lubań, 02.02.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Powiat Lubański- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

Część 1 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

oferta nr 6 – Tesora  Grażyna Tomaszek Świętoszówka 8A, 43-386 za cenę: 15151,60 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 6 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

5

Nowa Szkoła Sp. z.o.o ul. POW 25, 90-248 Łódź

45,91

17

10

5

77,91

II w kolejności

6

Tesora Grażyna Tomaszek Świętoszówka 8A, 43-386

60

8

10

0

78

I w kolejności

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

38,09

0

10

0

48,09

III w kolejności

 

Część 2 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

oferta nr 8 - Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „RYMA-MED” Ryszard Sroka ul. Kolejowa 2/9, 32-700 Bochnia za cenę : 7455,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 8 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

6

Tesora Grażyna Tomaszek Świętoszówka 8A, 43-386

41,12

8

10

0

59,12

II w kolejności

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

31,31

0

10

0

41,31

III w kolejności

8

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „RYMA-MED” Ryszard Sroka ul. Kolejowa 2/9, 32-700 Bochnia

60

8

10

0

78,00

I w kolejności

 

Część 3 – Zakup i dostawa wyposażenia pracownia terapii integracji sensorycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 10756 zł brutto, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla tej części.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

60 %

0

10

0

70

Unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p

 

Część 4 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni logopedycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 9966,36 zł , a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla tej części.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

60

0

10

0

70

Unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p

 

Część 5 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cyfrowej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

oferta nr 4 - CPU ZETO spółka z.o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra za cenę: 37515,84 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

4

CPU ZETO spółka z.o.o. ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra

60

25

10

5

100

I w kolejności

 

Część 6 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 14755,00 zł a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla tej części.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

60

0

10

0

70

Unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p

 

Część 7 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni „cztery pory roku” dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

oferta nr 5 - Nowa Szkoła Sp. z.o.o ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź za cenę: 5980,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz  w specyfikacji                       i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

5

Nowa Szkoła               Sp. z.o.o ul. POW 25, 90-248 Łódź

60

17

10

0

87

I w kolejności

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

35,30

0

10

0

45,30

II w kolejności

 

Część 8 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni arteterapii dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 6535,00 zł, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla tej części.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

6

Tesora Grażyna Tomaszek Świętoszówka 8A, 43-386

60

8

10

0

78

Unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

57,24

0

10

0

67,24

 

Część 9 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANI

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 17564,10 zł, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dla tej części.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

1

Xvision s.c. Błażej Kalinowski, Radosław Świech ul.Wojciechowska 5A, 20-704 Lubin

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca załączył do oferty wyceniony wykaz sprzętu, który nie zawiera wycenionych wszystkich pozycji. Wezwany do udzielenia wyjaśnień oświadczyć, że oferta jest niekompletna i cena oferty nie zawiera wszystkich elementów zamówienia.

 

2

PPPHU VIKA Renata Musielska

Lubanów 28 B, 98-235 Błażki

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca nie złożył oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

7

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

60

0

10

0

70

Unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p

 

 

Część 10 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  w Smolniku

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

8

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „RYMA-MED” Ryszard Sroka ul. Kolejowa 2/9, 32-700 Bochnia

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca załączył do oferty wyceniony wykaz sprzętu, który nie zawiera wycenionych wszystkich pozycji. Wezwany do udzielenia wyjaśnień oświadczyć, że oferta jest niekompletna i cena oferty nie zawiera wszystkich elementów zamówienia.

 

Część 12 – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych  w Smolniku.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta

Ilość punktów przyznanych w kryterium

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów

cena 60%

Termin gwarancji 25 %

Terminy realizacji zamówienia              10 %

Klauzule społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

3

COM Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca załączył do oferty wyceniony wykaz sprzętu, który został błędnie wyliczony. Wezwany do udzielenia wyjaśnień oświadczył, że dwóch pozycjach błędnie została przemnożona cena towaru.  Ostatecznie wartość brutto oferty wynosi 74022,64 zł. W formularzu ofertowym wskazano cenę 66227,72 zł

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 6 lutego 2018 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że                             w prowadzonym postępowaniu został wykluczony niżej wymieniony wykonawca:

1.. PPPHU VIKA Renata Musielska Lubanów 28 B, 98-235 Błażki (oferta nr 2)

 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca nie złożył oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że                          w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

1. Xvision s.c. Błażej Kalinowski, Radosław Świech ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lubin (oferta nr 1)

2. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „RYMA-MED” Ryszard Sroka ul. Kolejowa 2/9,             32-700 Bochnia (oferta nr 8)

3 COM Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa (oferta nr 3)

 

W/w oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, ponieważ ich treści nie odpowiadają treści SIWZ.

 

 

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2018-02-02 09:48:45, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2018-02-02 09:48:57, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2018-02-02 09:49:49, Ostatnia zmiana: 2018-02-02 13:03:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 120