Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » informacje z otwarcia ofert » zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie Wersja do druku

zakup i dostawa wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Pow

Numer sprawy: PCE.341.1.PRACOWNIE.2018                         Lubań, dn. 23.01.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej   w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne przekazuje informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 14.00.

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 

Część 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 17135 zł brutto

 

Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 9199 zł brutto

 

Część 3. Zakup i dostawa wyposażenia pracownia terapii integracji sensorycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 10756 zł brutto

 

Część 4. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni logopedycznej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia– 9966,36 zł brutto

 

Część 5. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cyfrowej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia– 38800 zł brutto

 

Część 6. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia– 14755 zł brutto

 

Cześć 7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni „cztery pory roku” dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 6940,30 zł brutto

Część 8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni arteterapii dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 6535 zł brutto

 

Cześć 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO W LUBANIU

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 17564,10 zł brutto

 

Część 10. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 51420,43 zł brutto

 

Część 11. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia– 72751,47 zł brutto

 

Część 12. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznej dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 66164,69 zł brutto

 

W terminie składania ofert wpłynęły niżej wymienione oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto za pracownię

Termin gwarancji

Termin realizacji zamówienia

1

Xvision s.c.                     Błażej Kalinowski, Radosław Świech                                   ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lubin

 

Cześć 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych

8599,00 zł

24 m-ce

do 16.03.2018 r.

2

PPPHU VIKA Renata Musielska

Lubanów 28 B,                98-235 Błażki

 

Cześć 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych

17363,01 zł

24 m-ce

do 30.03.2018

3

COM Michał Karczewski, ul.  Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa

Część 12. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznej

66227,72 zł

36 m-cy

brak wpisania daty

4

CPU ZETO spółka z.o.o. ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra

Część 5. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cyfrowej

37515,84 zł

60 m-cy

do  16.03.2018 r.

5

Nowa Szkoła Sp. z.o.o ul. POW 25,                        90-248 Łódź

Część 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej

19800 zł

48 m-cy

do  16.03.2018 r.

 

Cześć 7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni „cztery pory roku”

5980 zł

6

Teresa Grażyna Tomaszek Świętoszówka 8A, 43-386

Część 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej

15151,60 zł

36 m-cy

do  16.03.2018 r.

Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata

10876,69 zł

Część 8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni arteterapii

9448,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MAXMED” ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49,                   84-252  Orle

Część 1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej

23867,24 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 m-ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do  16.03.2018 r.

Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata

14286,10

Część 3. Zakup i dostawa wyposażenia pracownia terapii integracji sensorycznej

13056,20

Część 4. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni logopedycznej

15744,43

Część 6. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni rekreacyjno-rehabilitacyjnej

24266,24

Cześć 7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni „cztery pory roku”

10163,62

Część 8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni arteterapii

9903,00

Cześć 9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla dzieci autystycznych

31030,28

8

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „RYMA-MED” Ryszard Sroka ul. Kolejowa 2/9, 32-700 Bochnia

Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sali doświadczania świata

7455,00 zł

36 m-cy

do  15.03.2018 r.

Część 10. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni wsparcia psychologicznego – sala doświadczeń z możliwością diagnozy wychowanków

33450,00 zł

 

Na części: 11 nie wpłynęła żadna oferta.

            Jednocześnie przypominam, że wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu.

 

 

Anna Adamska

                                                                      Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

Załączone dokumenty
  informacja z otwarcia ofert (1.8MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2018-01-23 10:56:12, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2018-01-23 10:56:18, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2018-01-23 10:56:53, Ostatnia zmiana: 2018-02-21 11:00:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 220