Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty / przetargu » Dot. wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu Wersja do druku

Dot. wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego Projekt

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Al. Kombatantów 2

59-800 Lubań

 

Znak sprawy: PCE.341.14.PRACOWNIE.2017                                                             Lubań dnia 30.11.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE )

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej                                w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego Projekt jest realizowany z Działania 7.1 Inwestycje                 w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Infrastruktura szkół podstawowych                         i gimnazjalnych, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową                           i gimnazjalną – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Stempel Druk Andrzej Wrześniewski,  ul. Wąska 7, 59-800 Lubań.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najkorzystniejszą ceną, odpowiadająca określonym przez zamawiającego wymaganiom.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy                 w terminie 04.12.2017

Wykaz, cena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

Kolejność ofert wg kryterium oceny za realizację zamówienia

1.

Stempel Druk Andrzej Wrześniewski,                      ul. Wąska 7, 59-800 Lubań

1133,88 zł

I w kolejności

2.

VIS –MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice

2189,40 zł

III w kolejności

3.

F.H.U Euro Partners

Mirosław Dudek

Ul. Wieniawskiego 49

43-100 Tychy

1902,81 zł

II w kolejności

 

Ze względu na prowadzone postępowanie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przysługują środki odwoławcze.

Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

 

w Lubaniu


Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-11-30 14:34:35, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:34:47, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-11-30 14:35:35, Ostatnia zmiana: 2017-11-30 14:35:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 113