Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiatowe Centrum Edukacyjne
•  Statut PCE
•  Godziny pracy
•  Kontakt
  Zakres Działań
•  Zarządzenia dyrektora PCE
  Obsługa interesantów
•  Ogłoszenia PCE
•  Zamówienia publiczne
•  informacje z otwarcia ofert
•  Plany Zamówień Publicznych
Pomoc
Statystyki

od 06 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Plany Zamówień Publicznych » Plan zamówień na 2018 rok Wersja do druku

Plan zamówien na 2018 rok

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK
Nazwa wydziału/jednostki organizacyjnej Adres wydziału/jednostki organizacyjnej
Powiatowe Centyrum Edukacyjne w Lubaniu  Al.. Kombatantów 2,                     59-800 Lubań Rodzaj zamówienia Wartość szacunkowa zamówienia netto [zł] Wartość szacunkowa zamówienia brutto [zł] Planowany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie) [X] Planowany tryb postępowania [przetarg nieograniczony/przetarg ograniczony/negocjacje z ogłoszeniem/dialog konkurencyjny/licytację elektroniczną/negocjacje bez ogłoszenia/zapytanie o cenę/zgodnie z regulaminem/zamówienie z wolnej ręki] Zamówienie do 30.000,- Euro [TAK/NIE]
L.p. Przedmiot zamówienia Kod CPV* dostawa/ usługa/ roboty budowlane [D/U/R] 1 2 3 4
1 zakup i dostawę wyposażenia pracowni w 2 PLACÓWKACH POWIATU LUBAŃSKIEGO na potrzeby projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego CPV - 39162100-6
CPV - 30236000-2
CPV - 32000000-3
CPV - 38650000-6
CPV - 39160000-1
dostawa  26177,8,33   321 987,35 zł x       przetarg nieograniczony nie
2 opracowanie raportu o przebiegu uczniowskich staży u pracodawców i opracowanie Raportu " Wpływ realizacji projektu na poprawę jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Lubańskim…….."w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP 
72316000-3 – usługi analizy danych
usługa       6 504,07 zł      8 000,00 zł       x zapytanie o cenę  tak
3 opracowanie 3 programów stazy dla uczniów i opracowanie poradnika metodycznego   " Dobre praktyki w organizacji staży , obozów naukowych sprzyjających edukacji zawodowej" w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP  80521000-2 - usługi opracowania programów szkoleniowych usługa     13 414,63 zł    16 500,00 zł x       zapytanie o cenę  tak
4 opracowanie programu obozu naukowego oraz kierowanie zajeciami dydaktycznymi w ramach 1 branzy x 3 obozy  w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP  usługa     10 975,61 zł    13 500,00 zł   x     zapytanie ocenę tak
5 opracowanie graficzne programów staży i poradnika w ramach realizowanego projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP  
CPV - 79822000-2                                         
CPV - 79822500-7              

usługa       6 097,56 zł      7 500,00 zł   x   x zapytanie ocenę tak
6
organizacja  staży dla uczniów w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP 
 CPV - 55243000-5                           
 CPV- 55000000-0
 CPV - 55200000-2
 CPV - 55240000-4
usługa     97 560,98 zł 120 000,00 zł   x     przetarg nieograniczony nie
7 organizacja 9 wycieczek 2 dniowych zawodoznawczych do
firm w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP 
usługa     21 951,22 zł 27 000,00 zł   x     przetarg nieograniczony
8  organizacja 5dniowego obozu nauk w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP  usługa     36 463,41 zł 44 850,00 zł   x     przetarg nieograniczony
9
organizacja 7dniowego obozu
językowego w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP 
usługa     67 073,17 zł 82 500,00 zł   x     przetarg nieograniczony
10 zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych  w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP   CPV - 39162100-6
CPV - 30236000-2
CPV - 32000000-3
CPV - 38650000-6
CPV - 39160000-1
dostawa     79 121,95 zł    97 320,00 zł x       przetarg nieograniczony nie
11 zatrudnienie KOORDYNATORA DS. SIECI LOKALNEJ, MONITORINGU I OBSŁUGI BIURA PROJEKTU pn. „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. CPV - 32000000-3  usługa     17 886,18 zł    22 000,00 zł x       zapytanie o cenę  tak
12 Inne .: zakup materiałow biurowych, zlecenie usług szkoleniowych, zakup poczęstunku, zakup książek, zakup materiałów promocyjnych w ramach  projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" - PPP   CPV -30192000 -1 CPV-22113000 - 5 CPV-80000000 - 4 CPV-22462000 - 6 CPV -15800000 -6       36 666,67 zł    45 100,00 zł x x x x zapytanie o cenę  tak
13 Inne .: zakup materiałow biurowych, zlecenie usług szkoleniowych i konkursowych, zakup poczęstunku, zakup książek, zakup opału, zakup środków czystości, promocja, zlecenie przeglądu budynku, drobne remonty budynku CPV -30192000 -1 CPV-22113000 - 5 CPV-80000000 - 4 CPV-22462000 - 6 CPV -15800000 -6 CPV - 39830000-9 CPV-09111210- 5       24 390,24 zł    30 000,00 zł x x x x zapytanie o cenę  tak
RAZEM   418 105,69 zł  836 257,35 zł
*  pole nieobowiązkowe

 

 

                                                                                                                                       Anna Adamska

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego

w Lubaniu

Załączone dokumenty
  zamówienia (2.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Bernacka, Data wytworzenia: 2017-02-27 11:15:09, Wprowadził do systemu: Monika Bernacka, Data wprowadzenia: 2017-02-27 11:15:22, Zatwierdził do publikacji: Monika Bernacka, Data publikacji 2017-02-27 11:18:35, Ostatnia zmiana: 2018-01-17 14:42:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 386